Απρίλιος 2022: Φυσιολογικός με μειωμένες βροχοπτώσεις

  Πώς κυμάνθηκε ο καιρός…