Απρίλιος 2022: Φυσιολογικός με μειωμένες βροχοπτώσεις

  Πώς κυμάνθηκε ο καιρός…

Μάρτιος 2022: Ακραίες διαφορές στην Ευρώπη

Ο Μάρτιος από το διάστημα…

Φεβρουάριος 2022

 Φεβρουάριος 2022: Απόκλιση θερμοκρασίας  …

Ιανουάριος 2022

Θερμοκρασία Τον Ιανουάριο του 2022…