Θερμοκρασία 2022: Πάνω από τα φυσιολογικά

2022 Χειμώνας  (χάρτης 1) Ο…

Ιανουάριος 2022

Θερμοκρασία Τον Ιανουάριο του 2022…