Λάρισα: Καιρική επισκόπηση Ιουνίου 2021

Μηνιαία καιρική επισκόπηση. To 4cast.gr ξεκινάει μια νέα κατηγορία δημοσιέυσεων η οποία θα αναφέρεται στην μηνιαία καιρική επισκόπηση κάθε μήνα. Μιά σύνοψη δηλαδή των σημαντικότερων καιρικών γεγονότων στην πόλη της…

Continue Reading Λάρισα: Καιρική επισκόπηση Ιουνίου 2021

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και κατανόηση της έντασης του άνεμου, το 4cast.gr έχει δημιουργήσει μια κλίμακα επίπεδου έντασης ανέμων από το 1 (ισχυροί άνεμοι) έως το 3 (θυελλώδεις άνεμοι) 1…

Continue Reading ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ: πιθανότητα βροχόπτωσης/καταιγίδας

Ο όρος “πιθανότητα βροχόπτωσης ” ή “πιθανότητα καταιγίδας” περιγράφει εν συντομία ποσο πιθανό είναι να εκδηλωθεί βροχόπτωση στην συγκεκριμένη περιοχή και χρονική περίοδο της ημέρας που αφορά η πρόγνωση. Η χαμηλή…

Continue Reading ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ: πιθανότητα βροχόπτωσης/καταιγίδας

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

Η ηλιακή ακτινοβολία (UV) είναι μια παράμετρος η οποία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Έχει αποδειχθεί ότι η άμεση έκθεση του σώματος μας σε υψηλά…

Continue Reading ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

Για την καλύτερη αντιμετώπιση και κατανόηση της έντασης καταιγίδων, το 4cast.gr έχει δημιουργήσει μια κλίμακα επίπεδου επικινδυνότητας φαινόμενων κατά την διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων από το 1 (πιο ήπια φαινόμενα) έως…

Continue Reading ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ